YOURKONECRANES.COM-ASIAKASPORTAALI

yourKONECRANES.com-asiakasportaalimme kautta pääset nopeasti ja helposti käsiksi nostureidesi tai työstökoneidesi huoltotietoihin. TRUCONNECT-etäyhteyden kautta saatavat käyttötiedot sekä huolto- ja laitetiedot ovat yhdistetty toisiinsa portaalissa. Näin saat selkeän kokonaisnäkymän tietyn aikavälin tapahtumista ja toiminnoista. Yksittäisten laitteiden tai koko laitekannan tiedot ovat nopeasti tarkasteltavissa, analysoitavissa ja jaettavissa. Tarkkailemalla poikkeamia, trendejä ja toistuvia tapahtumia saat paremman käsityksen laitteistostasi, jolloin voit tehdä tietoon perustuvia kunnossapitopäätöksiä.

craneyourkc.jpg

TEE JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TIEDOISTA

Poikkeamat voivat esiintyä vikoina tai esimerkiksi ylikuormina. Tämän tyyppisiä tapahtumia pidetään epänormaaleina, joten niihin tulisi reagoida nopeasti. Tieto ylikuormatilanteiden esiintymisajasta on ensimmäinen askel syiden selvittämiseen.

Toistuvat tapahtumat auttavat näkemään muuttujien väliset suhteet. Esimerkiksi ylikuorma- tai hätäpysäytyshälytykset tai normaalia useammat käynnistykset voivat kertoa käyttäjäkoulutuksen tarpeesta. Tavoitteena on estää inhimillisistä erehdyksistä johtuvia seisokkeja ja vaaratilanteita. Toistuvat moottorin ylikuumenemiset saattavat kertoa muutostarpeesta laitteissa tai prosesseissa.

Trendien tutkiminen voi auttaa löytämään oikeat toimenpiteet ja investoinnit. Tietojen analysointi pidemmällä aikavälillä edistää ennakoivan huollon kehittämistä.

anompattren5.jpg

PRIORISOI HUOLTOTOIMET

Asiakasportaalissa näet laitteen vikahistorian. Lisäksi voit priorisoida laitteita haluamiesi ehtojen perusteella, jotta löydät laitekannan ongelmakohdat. Näin voit tehdä parempia johtopäätöksiä.

cxt.jpg

NOPEASTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT HUOLTOTIEDOT

yourKONECRANES.com-portaalissa käytössäsi ovat tarkastuspöytäkirjat ja huoltoraportit, huoltoaikataulut ja -historiat, laiteluettelot, huoltokustannukset ja sopimustiedot. Huoltoteknikomme pystyvät tallentamaan tietoja nopeasti ja tehokkaasti jo huoltokäynnin aikana. Saat huoltotiedot käyttöösi lähes välittömästi. Myös työtilaukset voidaan lähettää yourKONECRANES-portaalin kautta. Portaali tarjoaa kattavan näkyvyyden laitteisiisi. Asiakasportaalimme ansiosta olet jatkuvasti internetyhteyden päässä Konecranes palveluista.

laptop5.jpg

TIETOJEN ARKISTOINTI JA NOUTAMINEN

Voit ladata asiakirjoja ja sähköisiä raportteja yourKONECRANES-portaaliin. Näin saat käyttöösi kaikki laitetiedot digitaalisessa muodossa.

documents.jpg

Huoltokatsausten ja yhteistyökatselmuksien tiedot ovat aina nähtävillä

Huoltokäynnin jälkeen paikallinen huoltoteknikko käy läpi toimenpidesuositukset ja -tarjoukset kanssasi, vastaa kysymyksiisi sekä suunnittelee aikataulun. Huoltokatsausten tiedot ovat tarkasteltavissa yourKONECRANES.com-portaalissa.

Yhteistyökatselmuksessa käydään läpi nykyinen kunnossapito-ohjelma ja investointien tuottavuus. Se luo perustan jatkuvaan parantamiseen. Yhteistyökatselmuksen tiedot, kuten sopimustiedot ja kustannusluvut, ovat nähtävissä portaalissa.

bizreview3.jpg