You are here

Kunnossapidon arviointisuunnitelma MAP

MAP osoittaa kunnossapidon kehityskohteet ja kustannussäästö potentiaalin

Kunnossapidon arviointisuunnitelma (MAP) on järjestelmällinen tutkimus, jossa analysoidaan kunnossapidon nykytilaa ja sen haluttua tasoa sekä näytetään kehityskohteet, joilla haluttu taso on saavutettavissa.

MAP-analyysi arvioi ja kartoittaa kunnossapidon kehittämispotentiaalin, sen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja osaamisen sekä työstökoneiden luotettavuuden.

Analyysin avulla saat paremman käsityksen kunnossapitoon ja koneiden käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannusriskeistä. Se tuo esiin myös mahdolliset turvallisuusriskit.