You are here

Konecranes julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2016 tuloksen

Stock exchange release

Konecranes raportoi MHPS-kaupan johdosta kolme liiketoiminta-aluetta 1.1.2017 alkaen: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Alla esitetyt luvut sisältävät uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset vuoden 2016 tulostiedot, jotka vastaavat yhtiön uutta taloudellisen raportoinnin rakennetta ja uutta organisaatiorakennetta.

Uuteen Kunnossapito-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat vain teollisuuskunnossapitoon ja komponenttien varaosiin liittyvät toiminnot. Uuteen Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat teollisuusnostureihin ja komponentteihin liittyvät toiminnot. Uusi Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue sisältää kaikki satamanosturi- ja trukkitoiminnot sekä niihin liittyvän kunnossapito- ja varaosaliiketoiminnan. Konecranes raportoi aiemmin kaksi segmenttiä: Kunnossapito-liiketoiminta-alueen sekä Laitteet-liiketoiminta-alueen. Aiempi Kunnossapito-liiketoiminta-alue sisälsi kaikki Konecranes-konsernin kunnossapito- ja varaosaliiketoiminnot.

Uusien raportointisegmenttien lisäksi Konecranes esittää oikaistun EBITA:n uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna (vaihtoehtoisena tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku). Oikaistu EBITA määritellään seuraavasti: oikaistu liikevoitto + liiketoimintojen hankintamenolaskelmien käyvän arvon oikaisuihin liittyvät poistot. Konecranes-konsernin johto uskoo, että oikaistu EBITA on olennainen vertailukelpoisen taloudellisen tuloksen ymmärtämisen kannalta, kun raportoidun ajanjakson tulosta verrataan aiempiin ajanjaksoihin.

Uudelleenryhmitelty Konecranes-konsernin historiallinen segmenttikohtainen taloudellinen informaatio

Seuraavat taulukot sisältävät Konecranes-konsernin tilintarkastamattoman historiallisen taloudellisen tuloksen uudelleenryhmiteltynä erikseen vuoden 2016 jokaiselle vuosineljännekselle sekä koko vuodelle 2016. Taloudellisten raporttien tilinpäätöslyhennelmään ja liitetietoihin sisältyvät segmenttikohtaiset tiedot tulevat sisältämään seuraavat uudelleenryhmitellyt vertailuluvut.

TILINTARKASTAMATTOMAT UUDELLEENRYHMITELLYT HISTORIALLISET SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

Milj. euroa

   

 

 

 

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

Kunnossapito1

182,8

190,9

175,1

179,0

727,9

Teollisuuslaitteet

210,7

218,1

191,6

201,0

821,5

Satamaratkaisut

69,7

117,5

91,4

254,8

533,4

./. Sisäinen osuus

-38,1

-46,4

-37,9

-39,8

-162,2

Yhteensä

425,1

480,2

420,3

595,1

1 920,7

1Ilman huollon vuosisopimuskantaa

       

 

         

 

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

 

Kunnossapito

166,2

177,3

177,9

158,1

 

Teollisuuslaitteet

419,6

429,3

426,7

399,4

 

Satamaratkaisut

449,8

436,7

383,0

480,5

 

Yhteensä

1 035,6

1 043,3

987,7

1 038,0

 

         

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

Kunnossapito

209,1

231,0

220,3

254,3

914,8

Teollisuuslaitteet

187,5

210,3

199,1

233,1

830,1

Satamaratkaisut

102,3

132,4

145,5

163,0

543,2

./. Sisäinen osuus

-40,3

-44,9

-47,4

-37,1

-169,7

Yhteensä

458,6

528,8

517,6

613,3

2 118,4

         

 

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

         

 

Kunnossapito

16,0

25,6

23,5

35,1

100,2

Teollisuuslaitteet

-1,8

2,2

6,7

8,5

15,7

Satamaratkaisut

5,9

14,3

13,5

16,7

50,5

Konsernin kulut ja eliminoinnit

-4,4

-5,1

-4,9

-7,2

-21,5

Yhteensä

15,8

37,0

38,9

53,1

144,8

         

 

Oikaistu EBITA-% liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

         

 

Kunnossapito

7,7 %

11,1 %

10,7 %

13,8 %

11,0 %

Teollisuuslaitteet

-0,9 %

1,1 %

3,4 %

3,6 %

1,9 %

Satamaratkaisut

5,8 %

10,8 %

9,3 %

10,3 %

9,3 %

Konsernin oikaistu EBITA % yhteensä

3,4 %

7,0 %

7,5 %

8,7 %

6,8 %

         

 

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

         

 

Kunnossapito

15,1

24,0

19,1

32,1

90,2

Teollisuuslaitteet

-5,3

-0,6

5,0

6,7

6,0

Satamaratkaisut

5,5

13,9

13,1

16,4

49,0

Konsernin kulut ja eliminoinnit

-15,0

-8,7

-12,3

-24,2

-60,3

Yhteensä

0,3

28,6

25,0

31,0

84,9

         

 

Oikaistun EBITA:n täsmäytys

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

Oikaistu EBITA

15,8

37,0

38,9

53,1

144,8

Kauppahinnan allokaatiopoistot

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-4,0

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

14,8

36,0

37,9

52,1

140,8

Transaktiokulut

-10,7

-11,5

-7,9

-16,9

-47,0

Uudelleenjärjestelykulut

-3,8

-5,9

-5,4

-4,2

-19,2

Vakuutuskorvaus identiteettivarkaudesta ja palautuneet varat

0,0

10,0

0,3

-0,1

10,2

Liikevoitto (EBIT)

0,3

28,6

25,0

31,0

84,9

Vertailukelpoinen yhdistetyn yhtiön segmenttikohtainen taloudellinen informaatio

Vertailukelpoisuuden vuoksi seuraavat taulukot sisältävät tilintarkastamattomat vertailukelpoiset yhdistyneen yhtiön segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot johdon arvioiden mukaisesti jokaiselle vuoden 2016 vuosineljännekselle erikseen sekä koko vuoden 2016 osalta. Tämä taloudellinen tieto on tarkoitettu kuvaamaan yhdistetyn yhtiön taloudellista tulosta siten, että se olisi toiminut samankaltaisesti koko vuoden 2016. Vertailukelpoiset yhdistyneen yhtiön toiminnot sisältävät Konecranes-konsernin liiketoiminnot ilman myytyä STAHL CraneSystems -liiketoimintaa, mutta sisältäen ostetun MHPS-liiketoiminnan. Ks. “Laadintaperusteet” lisätietojen osalta.

Yhdistetyt taloudelliset tiedot koskevat oletettua tilannetta eivätkä ne siksi anna kuvaa yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta tai tuloksesta esitettynä ajankohtana.

TILINTARKASTAMATTOMAT VERTAILUKELPOISEN YHDISTYN YHTIÖN
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Milj. euroa

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

Kunnossapito1

250,6

258,3

243,5

244,8

997,3

Teollisuuslaitteet

275,6

300,8

275,9

296,7

1 148,9

Satamaratkaisut

171,4

249,7

203,0

421,1

1 045,2

./. Sisäinen osuus

-35,3

-43,4

-34,8

-36,7

-150,2

Yhteensä

662,3

765,4

687,7

925,8

3 041,2

1Ilman huollon vuosisopimuskantaa

       

 

         

 

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain2

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

 

Kunnossapito

211,9

226,1

227,2

200,3

 

Teollisuuslaitteet

530,1

550,2

555,1

540,9

 

Satamaratkaisut

755,6

761,8

685,6

766,4

 

Yhteensä

1 497,5

1 538,1

1 467,9

1 507,7

 

2MHPS:n tilauskanta sisältäen ainoastaan seuraavan 12 kuukauden toimitukset

     

 

         

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

Kunnossapito

280,2

304,1

295,5

334,3

1 214,1

Teollisuuslaitteet

253,4

282,8

275,2

319,4

1 130,8

Satamaratkaisut

220,3

242,0

277,6

351,6

1 091,4

./. Sisäinen osuus

-37,5

-41,7

-44,5

-34,2

-158,0

Yhteensä

716,4

787,3

803,8

971,0

3 278,4

         

 

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

         

 

Kunnossapito

27,2

37,7

37,4

51,1

153,4

Teollisuuslaitteet

-13,8

-4,9

3,0

9,6

-6,1

Satamaratkaisut

0,0

13,8

10,2

28,7

52,7

Konsernin kulut ja eliminoinnit

-4,8

-4,0

-3,6

-3,6

-16,0

Yhteensä

8,7

42,6

47,1

85,7

184,1

         

 

Oikaistu EBITA-% liiketoiminta-alueittain

Q1/2016

Q2/2016

Q3/2016

Q4/2016

Q1-Q4/2016

         

 

Kunnossapito

9,7 %

12,4 %

12,7 %

15,3 %

12,6 %

Teollisuuslaitteet

-5,4 %

-1,7 %

1,1 %

3,0 %

-0,5 %

Satamaratkaisut

0,0 %

5,7 %

3,7 %

8,2 %

4,8 %

Konsernin EBITA % yhteensä

1,2 %

5,4 %

5,9 %

8,8 %

5,6 %

Laadintaperusteet

Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat johdon arvioihin ja ovat vain viitteellisiä. Yhdistetyt taloudelliset tiedot antavat kuvan siitä, mitkä yhdistetyn yhtiön avainluvut olisivat olleet, jos toiminnot olivat kuuluneet samaan yhtiöön vuoden 2016 alusta saakka.

Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä pidä pitää pro forma -muotoisina taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu laadintaperiaatteiden eroja. Yllä esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat Konecranes-konsernin IFRS:n mukaisesti laadittuun vuoden 2016 tilinpäätökseen (oikaistuna uudelleenjärjestelykuluilla, transaktiokuluilla sekä saadulla vakuutuskorvauksella) ja Terex Corporationin (“Terex”) MHPS-liiketoimintasegmentin vuoden 2016 tätä tarkoitusta varten laskettuihin tilintarkastamattomiin taloudellisiin carve-out-tietoihin (oikaistuna kertaluonteisilla erillä, kuten uudelleenjärjestelykuluilla sekä liikearvoon ja tuotemerkkeihin tehdyillä alaskirjauksilla) USGAAP:in mukaisesti. MHPS:n tuloslaskelmaa on oikaistu Terex-konsernin yleiskustannuksilla heijastamaan tilannetta, jossa konserni olisi muodostettu vuoden 2016 alussa.

MHPS:n taloudelliset tiedot on laskettu tätä tarkoitusta varten "carve-out"-perusteisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa sitä, mikä yhdistettyjen toimintojen tulos tai MHPS:n taloudellinen asema olisi ollut, jos MHPS olisi ollut itsenäinen yhtiö ja laatinut erillisen IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen kyseiseltä raportointikaudelta. Tätä varten lasketut taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä kerro MHPS-liiketoiminnan Konecranesin kanssa yhdistettyjen operatiivisten toimintojen tulevasta tuloksesta.

Konecranes ei pysty esittämään täsmäytystä yhdistetyistä taloudellisista tiedoista, koska MHPS:n luvut on laskettu USGAAP:in mukaisesti ja niihin on sovellettu eri laskentaperiaatteita kuin Konecranes sekä lisäksi Terex on käsitellyt MHPS-segmenttiä päättyneenä liiketoimintona vuonna 2016.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. +358 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com