You are here

Konecranes korjaa julkistamiaan vuoden 2016 vertailulukuja koskien yhdistetyn yhtiön saatuja tilauksia

Stock exchange release

Konecranes julkisti 10.4.2017 uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2016 tuloksen. Vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön segmenttikohtaiset tiedot sisälsivät joitain virheitä koskien Kunnossapidon saatuja tilauksia (noin 16 miljoonaa euroa Q1-Q4/2016), koska huoltosopimuskannan arvoa ei oltu poistettu saaduista tilauksista joissain MHPS:n yksiköissä. Alla oleva taulukko sisältää korjatut vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön saadut tilaukset vuodelta 2016. 

TILINTARKASTAMATTOMAT VERTAILUKELPOISEN YHDISTETYN YHTIÖN
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 
Milj. euroa          
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1-Q4/2016
Kunnossapito1 245,2 254,6 241,2 240,4 981,4
Teollisuuslaitteet 275,6 300,8 275,9 296,7 1 148,9
Satamaratkaisut 171,4 249,7 203,0 421,1 1 045,2
./. Sisäinen osuus -35,3 -43,4 -34,8 -36,7 -150,2
Yhteensä 656,9 761,6 685,3 921,5 3 025,3
1Ilman huollon vuosisopimuskantaa          

Laadintaperusteet

Vertailukelpoiset yhdistyneen yhtiön toiminnot sisältävät Konecranes-konsernin liiketoiminnot ilman myytyä STAHL CraneSystems -liiketoimintaa, mutta sisältäen ostetun MHPS-liiketoiminnan. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat johdon arvioihin ja ovat vain viitteellisiä. Yhdistetyt taloudelliset tiedot antavat kuvan siitä, mitkä yhdistetyn yhtiön avainluvut olisivat olleet, jos toiminnot olivat kuuluneet samaan yhtiöön vuoden 2016 alusta saakka.

Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä pidä pitää pro forma -muotoisina taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu laadintaperiaatteiden eroja. Yllä esitetyt tilintarkastamattomat yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat Konecranes-konsernin IFRS:n mukaisesti laadittuun vuoden 2016 tilinpäätökseen ja Terex Corporationin (“Terex”) MHPS-liiketoimintasegmentin vuoden 2016 tätä tarkoitusta varten laskettuihin tilintarkastamattomiin taloudellisiin carve-out-tietoihin  USGAAP:in mukaisesti.

MHPS:n taloudelliset tiedot on laskettu tätä tarkoitusta varten "carve-out"-perusteisesti, eivätkä ne välttämättä vastaa sitä, mikä yhdistettyjen toimintojen tulos tai MHPS:n taloudellinen asema olisi ollut, jos MHPS olisi ollut itsenäinen yhtiö ja laatinut erillisen IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen kyseiseltä raportointikaudelta. Tätä varten lasketut taloudelliset tiedot eivät myöskään välttämättä kerro MHPS-liiketoiminnan Konecranesin kanssa yhdistettyjen operatiivisten toimintojen tulevasta tuloksesta.

Konecranes ei pysty esittämään täsmäytystä yhdistetyistä taloudellisista tiedoista, koska MHPS:n luvut on laskettu USGAAP:in mukaisesti ja niihin on sovellettu eri laskentaperiaatteita kuin Konecranes sekä lisäksi Terex on käsitellyt MHPS-segmenttiä päättyneenä liiketoimintona vuonna 2016.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj, puh. +358 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com