You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 15.2.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Terex Corporationin omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 15 prosenttia.

Terex Corporationin osuus 15.2.2017:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

14,66

-

14,66

82 872 342

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

23,65

-

23,65

-

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet
 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000232996
(B-sarjan osakkeita)

12 150 000

-

14,66

-

YHTEENSÄ

12 150 000

-

14,66

-

Terex Corporation on listattu New Yorkin pörssissä eikä se ole minkään luonnollisen henkilön eikä oikeushenkilön määräysvallassa.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

 

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com