You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 16.2.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosenttia. BlackRock, Inc omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta 8,25 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 15.2.2017.

Blackrock Inc.:n osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

6,58%

1,67%

8,25%

82 872 342

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Alle 5%

Alle 5%

Alle 5%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 

5 459 968

 

6,58%

A YHTEENSÄ

 

5 459 968

 

6,58%

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Osakeomistus

855 524

1,03%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

529 204

0,63%

B YHTEENSÄ

 

 

 

1 384 728

1,67%

BlackRock, Inc.:n yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 5 prosenttia. Myös BlackRock, Inc.:n omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 5 prosenttia. Myös BlackRock Investment Management (UK) Limited:in yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 5 prosenttia. 

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

BlackRock Investment Management (UK) Limited

3,91%

1,51%

5,43%

 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com