You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 7.9.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Investment Management (UK) Limited:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia. Lisäksi BlackRock Investment Management (UK) Limited:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti10 prosenttia.

BlackRock, Inc omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta 13,77 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 6.9.2017.

Blackrock Inc.:n osuus:
 

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

12,36 %

1,41 %

13,77 %

78 921 906

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

10,77 %

1,07 %

11,85 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 

9 755 878

 

12,36 %

A YHTEENSÄ

 

9 755 878

 

12,36 %

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet
 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Osakeomistus

199 917

0,25 %

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

915 404

1,15 %

B YHTEENSÄ

 

 

 

1 115 321

1,41 %

BlackRock, Investment Management (UK) Limited:n yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 10 prosenttia.
Lisäksi BlackRock Investment Management (UK) Limited:n omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 10 prosenttia.

 

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,27 %

1,30 %

11,57 %

 

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 16 800 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com