You are here

Konecranesin 250 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Stock exchange release

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  7.7.2017 klo 9.00

Konecranes Oyj tiedotti 2.6.2017 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman takauksellisen joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina") liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.6.2022 ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 1,750 prosenttia, emissiokurssin ollessa 99,697 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina on lunastettavissa ennen erääntymispäivää.

Finanssivalvonta on 4.7.2017 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.konecranes.com/sijoittajat.

Julkinen kaupankäynti Joukkovelkakirjalainalla alkoi tänään Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella "KCRJ175022". Liikkeeseen laskettavasta Joukkovelkakirjalainasta saadut varat käytettiin Konecranesin velkojen osittaiseen uudelleenrahoittamiseen.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Tomi Hintikka, rahoitusjohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2042
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 17 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Konecranes Oyj:n ("Konecranes") arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Konecranesin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Konecranesilla, Nordea Bank AB (publ):lla, OP Yrityspankki Oyj:llä tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Konecranesin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "relevantti henkilö"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.