You are here

Teollinen internet

Konecranes-konsernin visiona on tehdä laitteista älykkäitä ja tietoisia omasta tilastaan. Liittämällä ne verkkoon saavutamme lisäksi reaaliaikaisen näkyvyyden, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta.

Neljäs teollinen vallankumous: teollinen internet

Teollisen internetin ydin perustuu sarjaan antureita, jotka yhteistyössä keräävät ja analysoivat tietoja tiettyihin tarkoituksiin. Tämä toimintatapa tekee niistä tehokkaampia kuin saatoimme vielä hetki sitten kuvitellakaan.

Ihmiskunnan lähes koko historian ajan tuottavuus on noussut hyvin pienin askelin, samoin elintaso on parantunut hyvin hitaasti. Teollinen vallankumous alkoi noin 200 vuotta sitten, kun tuotanto koneellistettiin. Niin ihmisten kuin eläintenkin lihasvoima korvattiin mekaanisella. Toinen teollinen vallankumous puhkesi 1870, kun ensimmäinen liukuhihna käynnistettiin lihanjalostuslaitoksessa Ohion Cincinnatissa Yhdysvalloissa. Se merkitsi työtä jakavan sähköistetyn massatuotannon alkua. Tuotantoprosesseja alettiin automatisoida 1970-luvun puolivälissä, ja nyt maailma on astumassa teollisen internetin myötä uuteen aikakauteen. Tätä murrosta kutsutaan joskus nimellä neljäs teollinen vallankumous tai Teollisuus 4.0.

Teollinen internet tarkoittaa koneiden integroimista verkotettuihin antureihin ja ohjelmistoihin. Teollisuus mullistuu globaalisti, minkä lisäksi jokapäiväisen elämämme monet osa-alueet, kuten tapamme tehdä työtä, muuttuvat. Teollinen internet nopeuttaa ja tehostaa toimintaa eri toimialoilla, kuten lento- ja rautatieliikenteessä, voimalaitoksissa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, terveydenhuollossa ja lukuisilla muilla toimialoilla. Odotettavissa on, että se voimistaa talouskasvua sekä lisää työpaikkoja ja parantaa niiden laatua että nostaa elintasoa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Teollisen internetin kolme ulottuvuutta

Teollisessa internetissä yhdistyvät kahden aiemman vallankumouksen edistysaskelet: teollisessa vallankumouksessa kehitetyt koneet, laitokset, kalustot ja verkostot sekä äskettäisessä internetin vallankumouksessa käyttöön otetut tietotekniikan, tietojärjestelmien ja tiedonsiirron innovaatiot.

Teollisen internetin ydin muodostuu kolmesta ulottuvuudesta
Älykkäät koneet: koneet, laitokset, kalustot ja verkostot liitetään tosiinsa uusin tavoin käyttämällä kehittyneitä antureita, ohjaimia ja ohjelmistosovelluksia.
Kehittynyt analysointi: materiaalitieteessä ja sähkötekniikassa koneiden ja järjestelmien toimintaan perehdytään tehokkaiden analyysien, ennakoivien algoritmien, automaation ja syvällisen asiantuntemuksen avulla.
Työntekijät: ihmisillä on yhteys toisiinsa missä ja milloin tahansa, kuten teollisuuslaitoksissa, toimistoissa, sairaaloissa tai liikkuessa. Tällöin suunnittelu, toiminta ja kunnossapito kehittyvät, palvelujen laatu nousee ja turvallisuus paranee.

Kun älykkäitä laitteita, laitoksia, kalustoja ja verkostoja linkitetään työntekijöiden kanssa niin työpaikoilla kuin liikuttaessa, prosesseja voidaan optimoida uusin tavoin ja tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi se muuttaa kilpailutasapainoa ja pakottaa alan muun toimijat mukautumaan ripeästi selviytyäkseen. Prosessin nopeus vaihtelee toimialoittain, mutta yleistymisen myötä vaikutukset koko talouteen lisääntyvät.

Industrial Internet Now - online-foorumi, jossa käsitellään sitä, miten teollinen Internet muuttaa materiaalinkäsittelyn.