You are here

Konecranes laajentaa digitaalisia kunnossapitopalveluja

Konecranes digitalisoi elinkaaripalvelunsa tuomalla TRUCONNECT etäpalvelu ja yourKONECRANES.com asiakasportaalin kunnossapitokonseptin keskiöön.

Asiakasportaali yhdistää reaaliaikaisen käyttö- ja kuntotiedon järjestelmällisen kunnossapidon tuottamaan tietoon avaten asiakkaalle aivan uuden mahdollisuuden seurata nostureihinsa liittyviä poikkeamia, toistuvia ilmiöitä ja trendejä. Tämä on yksi käytännöllinen tapa, jolla Konecranes tuo teollisen internetin hyödyt asiakkailleen.

TRUCONNECT Etävalvonnan anturit keräävät käyttöä koskevaa tietoa, kuten käyttötunteja, nostomoottorin käynnistyksiä, työsyklejä ja jarrujen kuntoa. Asiakkaalle lähtee tekstiviestillä tai sähköpostitse hälytys, joka ilmoittaa muun muassa nostimen ylikuormituksesta, hätäpysäytyksestä ja ylikuumenemisesta. TRUCONNECT Etätuki tarjoaa asiakkaille vuorokauden ympäri yhteyden globaaliin tukikeskusverkostoon, jonka asiantuntijat auttavat ratkaisemaan ongelmia ja vähentämään seisonta-aikoja.

”TRUCONNECTin avulla asiakas voi seurata nosturin tärkeimpien komponenttien, kuten jarrujen, kuntoa”, sanoo Esa Kukkola, Etäpalvelujen tuotepäällikkö. ”TRUCONNECT on asiakkaan kanssa pidettävien katsausten tärkeä tietolähde, sillä sen kautta saatujen tietojen avulla asiakkaat voivat pidentää komponenttien käyttöikää, havaita nosturinkuljettajien koulutustarpeet ja panostaa luottavaisesti kunnossapitoon.”

Asiakkailla on pääsy yourKONECRANES.com -asiakasportaaliin. Käyttöä, kunnossapitoa ja laitetta koskevat tiedot on koottu yhteen niin, että tapahtumia ja toimenpiteitä on helppo tarkastella tietyllä ajanjaksolla. Koottuja, yhtä tai kaikkia laitteita koskevia tietoja voidaan katsella, analysoida ja jakaa nopeasti. Tiedoista näkyvät myös TRUCONNECT-palveluun kytketyt laitteet. Poikkeavuuksia ja toistuvia vikoja analysoimalla voidaan tehdä tosiasioihin perustuvia kunnossapitopäätöksiä.

Konecranes TRUCONNECT Etäpalvelupaketin ja yourKONECRANES- asiakasportaalin tiedonkeruutoiminnot ovat keskeinen osa koko elinkaaren kattavaa reaaliaikaista kunnossapitoa.

Lisätietoja:
Marko Äkräs, Senior Vice President, Customer Experience & Service Offering, Konecranes
Sähköposti: marko.akras@konecranes.com tai puh: 020 427 4002

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2014 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 011 miljoonaa euroa. Konsernilla on 12 000 työntekijää ja 600 toimipistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).