You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 4.10.2017 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 15 prosenttia. BlackRock, Inc omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta 15,14 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 3.10.2017.

Blackrock Inc.:n osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

13,44 %

1,69 %

15,14 %

78 921 906

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

12,36 %

1,41 %

13,77 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 

10 612 893

 

13,44 %

A YHTEENSÄ

 

10 612 893

 

13,44 %

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Osakeomistus

38 407

0,04 %

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

1 298 213

1,64 %

B YHTEENSÄ

 

 

 

1 336 620

1,69 %

Lisätietoa:
 

Nimi

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä

BlackRock Investment Management (UK) Limited

10,96 %

1,45 %

12,42 %

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 800 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).