You are here

Konecranes Oyj: USA:n verouudistuksen vaikutuksia

Yhdysvalloissa tulee voimaan uusi verolaki, joka muun ohessa alentaa Yhdysvaltain liittovaltion yhtiöveroastetta 35 prosentista 21 prosenttiin verovuoden 2018 alusta alkaen sekä aiheuttaa Yhdysvaltalaisten yritysten ulkomaille jätetyille voitoille pakollisen kertaveron.

Veromuutoksen seurauksena Konecranes konsernin laskennalliset verosaamiset alenevat tilivuonna 2017. Alustavan analyysin perusteella arvioituna Konecranes konserni tulee raportoimaan vuoden 2017 viimeisessä osavuosikatsauksessa noin 15 miljoonaa euroa alemman laskennallisen verosaamisen, ja tuloslaskelmassa vastaavan verokulun laskennallisten verojen muutoksena.

Laskennallisten verosaamisten muutos ei vaikuta Konecranes konsernin kassavirtaan tilivuonna 2017. Muutos ei myöskään vaikuta laskennallisten verosaamisten hyödyntämisaikatauluun.

KONECRANES OYJ
Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Seppo Vasankari, verojohtaja
seppo.vasankari@konecranes.com tai puh.  020 427 3085

Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja
miikka.kinnunen@konecranes.com tai puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 600 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com