You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 2.1.2018 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan, konsernin sisäisestä siirrosta johtuen, HTT KCR Holding Oy Ab:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosenttia ja HC Holding Oy Ab:n omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosenttia.

HTT KCR Holding Oy Ab:n ja HC Holding Oy Ab:n osuus 31.12.2017:
 

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

HTT KCR Holding Oy Ab: 0,00 %

 

HC Holding Oy Ab: 9,35 %

-

HTT KCR Holding Oy Ab: 0,00 %

 

HC Holding Oy Ab: 9,35 %

78 921 906

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

HTT KCR Holding Oy Ab: 8,29 %

 

HC Holding Oy Ab: -

-

HTT KCR Holding Oy Ab: 8,29 %

 

HC Holding Oy AB: -

-

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet
 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 -

7 381 238

-

9,35 %

YHTEENSÄ

 -

7 381 238

-

9,35 %

 

HTT KCR Holding Oy Ab (y-tunnus 2301146-6) on 31.12.2017 sulautunut HC Holding Oy Ab:hen (y-tunnus 2279939-4). Molemmat yhtiöt ovat suomalaisia osakeyhtiöitä ja ovat Hartwall Capital Oy Ab:n (y-tunnus 0711984-8) täysin omistamia tytäryhtiöitä.

 

Sulautumisen myötä HTT KCR Holding Oy Ab on purkautunut ja sen varat ja velat, mukaan lukien sen omistamat Konecranesin osakkeet, ovat siirtyneet HC Holding Oy Ab:lle.

KONECRANES OYJ
Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2016 yrityksen (vertailukelpoisen yhdistetyn yhtiön) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 600 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com