You are here

Konecranes Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Stock exchange release

Konecranes on vastaanottanut 20.11.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Investment Management (UK) Limitid:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosenttia.

BlackRock Investment Management (UK) Limited omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta alle 5 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 19.11.2018.

BlackRock, Inc.:n osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,62% 2,09% 7,72% 78 921 906
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 7,91 % 1,63 % 9,54 %  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus  
  Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)  
FI0009005870   4 438 483   5,62%  
A YHTEENSÄ   4 438 483   5,62%  

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 1 655 848 2,09%
           
B YHTEENSÄ       1 655 848 2,09%

Lisätietoa:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensät
BlackRock Investment Management (UK) Limited     alle 5%

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 400 työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com