You are here

Nosturisanasto

epänormaalit toimintaolosuhteet - jarruttaminen, mekaaninen

epänormaalit toimintaolosuhteet:  nosturin käytön kannalta epäsuotuisat, haitalliset tai vahingolliset toimintaympäristön olosuhteet. Esimerkkejä: syövyttävät kaasut, haitallinen sääaltistus, äärimmäisen matala tai korkea lämpötila, vaarallinen nostopaikka sekä kostea tai pölyinen ympäristö.

(siltanosturin) puomi: vaakasuuntainen rakenne, jota käytetään kuorman nostamiseen tai laskemiseen muualla kuin suoraan nostimen köysitelan tai vaunun alapuolella. Puomi on kiinnitetty vaunuun.

(pukkinosturin) puomi: vaunuradan jatke, joka voidaan vetää sisään tai nostaa tilan vapauttamiseksi pukkinosturin liikkumista varten.

hallinnollinen tai lainsäädännöllinen valvontataho: kun sovellettavaa valtiollista lainsäädäntöä ei ole, kyseinen taho on työnantaja. Mikäli sovellettava valtiollinen lainsäädäntö on olemassa, kyseinen taho on asiasta vastaava valtion viranomainen.

jarru: laite, joka ei ole moottori ja joka käyttää sähköä tai kitkaa liikkeen pysäyttämiseen tai pidättämiseen.

jarrutus, hydraulinen: nopeuden hallitseminen tai vähentäminen nestettä siirtämällä.

jarrutus, vastamomentti (vastakenttä): nopeuden hallinta kääntämällä moottorin linjajännitteen napaisuus tai vaihejärjestys siten, että muodostuu moottorin pyörintäsuunnan suhteen vastakkainen momentti.

jarru, kannatus: kitkajarru, joka kytkeytyy automaattisesti ja joka estää liikkumisen, kun jarrujen virransyöttö on katkaistu. Käytetään nostimissa.

jarru, mekaaninen kuorma: automaattinen kitkajarru, jota käytetään kuormanhallintaan kuormaa laskettaessa. Tämä yksisuuntainen laite tarvitsee vääntömomentin moottorilta kuorman laskemiseen, mutta se ei kuormita moottoria kuorman noston aikana.

jarrutus, dynaaminen: nopeuden hallinta käyttämällä moottoria generaattorina, johtamalla energia vastuksiin.

jarru: laite tai menetelmä, jossa käytetään sähköä tai kitkaa liikkeen pidättämiseen tai pysäyttämiseen.

jarrutus, pyörrevirta: nopeuden vähentäminen tai hallinta käyttämällä kuormajarruna sähköistä induktiota.

vastajarrutus: nopeuden hallinta kohdistamalla energiaa vastakkaiseen suuntaan tai poistamalla energiaa liikkuvasta kappaleesta.

nimitetty: työnantajan edustaja tai työnantaja on nimennyt työntekijälle suoraan henkilökohtaisia vastuutehtäviä. valtuutettu: henkilöllä on lainsäädännöllinen tai muuten asianmukaisesti määritetty toimivalta.

apunostin: varayksikkö, jolla useimmissa tapauksissa voidaan nostaa päänostimeen verrattuna pienempiä kuormia nopeammin.

jarrutus, hätä: kun virransyöttö on katkennut, tällä menetelmällä hidastetaan liikettä. Jarrun kytkee virransyötön katketessa joko käyttäjä tai tietyissä tapauksissa automaattinen järjestelmä.

jarrutus, mekaaninen: nopeuden hallinta tai hidastaminen kitkan avulla.