You are here

jarrutus, pneumaattinen nosturi, ulokepukki

jarrutus, pneumaattinen: nopeuden hallinta tai hidastaminen paineistetulla kaasulla.

kannatinrunko: käytetään seinänosturin vaunun tukemiseen. Käsitetään rakenneosaksi.

ohjaamo, normaali: käytetään ohjaamosta käytettävän nosturin hallintaan. Tämä on nosturin käyttäjän työtila.

ohjaustaulu: staattisia, magneettisia, pneumaattisia, hydraulisia ja muita komponentteja sisältävä kokoonpano, joka ohjaa virran kulkua moottoriin ja sieltä pois painikeohjaimen, pääkytkimen, automaattiohjelman, kauko-ohjausyksikön tai muun vastaavan laitteen signaalien mukaisesti.

käyttöjarru: normaalin käytön aikana tällä menetelmällä hidastetaan nosturin liikettä.

nosturi, ohjaamo: tämäntyyppisissä nostureissa käytetään ohjaamoon sijoitettuja kontrollereita, jotka on kytketty nosturiin sen liikkeiden hallitsemiseksi ja joita käyttää nosturin käyttäjä.

ohjaamo: tämä on nosturin käyttäjän työtila, josta käsin hallitaan nosturin toimintaa.

kontrolleri, manuaalinen: kontrolleri, jonka perustoiminnot suoritetaan käsikäyttöisillä laitteilla.

silta: nosturin osa, joka koostuu päätykannattimista, kävelysilloista, yhdestä tai useammasta pääkannattajasta, sekä osasta, joka kannattelee vaunua (tai joissakin tapauksissa vaunuja). Tätä osaa kutsutaan myös käyttömekanismiksi.

ohjaamo, avo: tämä on nosturin käyttäjän työtila, jota käytetään useimmiten tavallisesti lattiakäyttöisen tai etäohjattavan nosturin ohjaamiseen.

puskuri: kun liikkuva vaunu tai nosturi on sallitun liikeratansa päässä tai kun kaksi liikkuvaa vaunua tai nosturia kohtaavat, tämä laite vähentää törmäyksen aiheuttamaa voimaa. Laite on useimmiten kiinnitetty vaunuun, radan pysäyttimeen tai siltaan.

vapaa tila: esteen ja sitä lähimpänä olevan nosturin osan välinen etäisyys.

virroittimet: näillä kytkentälaitteilla otetaan virta sillan tai radan johtimista.

johtimet, sillan: virtajohtoja, jotka on usein sijoitettu nosturin siltarakenteen yhteyteen. Johtimet siirtävät virran ja ohjaussignaalit vaunuille.

johtimet, nosturiradan (pää): virtajohtoja, jotka on usein sijoitettu nosturin radan yhteyteen. Johtimet siirtävät virran ja ohjaussignaalit nosturille.

kontrolleri: laite tai laiteryhmä, joka ohjaa siihen suoraan kytketyn laitteen virransyöttöä ennalta määritetyllä tavalla.

jarrutus, regeneratiivinen: menetelmä, jossa moottorin muodostama sähköenergia syötetään takaisin sähköjärjestelmään, mikä mahdollistaa nopeuden säätämisen tai vähentämisen.

kontrolleri, palautusjousi: tämäntyyppinen kontrolleri palaa vapauttamisen jälkeen neutraaliin nolla-asentoon.

sillan siirtymä: tapahtuu, kun nosturi siirtyy nosturiradan suuntaisesti.

nosturi, automaattinen: tällainen nosturi toimii esimääritetyissä sykleissä sen jälkeen, kun se on käynnistetty.

nosturi: suunniteltu kuormien nostamiseen ja laskemiseen sekä vaakasuuntaisiin siirtoihin. Nosturin nostinmekanismi on koneen pääkomponentti.

nosturi, ulokepukki: pukki- tai puolipukkinosturi, jossa sivulla olevat trussit tai pääkannattajat ulottuvat nosturiradan ulkopuolelle nosturin toisella puolella tai molemmilla puolilla.