You are here

kuormayksikkö - köysipyörä

kuormayksikkö: koukun, sakkelin, laakerin, leikarin, tappien, rungon ja köysipyörien muodostama kokonaisuus, joka on kiinnitetty ketjuun tai nostinköyteen. Rakenne sisältää kaikki lisävarusteet, jotka on köysitetty nostinköysiin.

on tehtävä: sanamuoto, joka tarkoittaa, että sääntöä on ehdottomasti noudatettava.

normaalit toimintaolosuhteet (ohjaamosta käytettävät nosturit): tällaisissa olosuhteissa nosturia käytetään sen alkuperäisrakenteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Nosturin käyttäjä ohjaa nosturin toimintaa nosturin hallintalaitteilla. Nosturissa ei ole muita henkilöitä.

riippuohjain: nosturiin kiinnitetty ohjausyksikkö, jota käytetään nosturin ohjaamiseen lattialta käsin.

normaalit toimintaolosuhteet (lattiakäyttöiset nosturit): tällaisissa olosuhteissa nosturia käytetään sen alkuperäisrakenteen käyttötarkoituksen mukaisesti Nosturin käyttäjä on nosturin ulkopuolella ja ohjaa nosturin toimintaa siihen kytketyillä hallintalaitteilla. Nosturissa ei ole muita henkilöitä.

huoltotaso: henkilöstö suorittaa nosturien korjaus-, tarkastus- ja säätötöitä tämän tason alapuolella.

päänostin: pääasiallinen nostomekanismi, jolla nostetaan, lasketaan ja siirretään kuormia.

ei-rullaava mekaaninen käyttö: kun voimantuottoa ei ole käytettävissä, tämä mekanismi hidastaa sillan tai vaunun liikkeen automaattisesti.

linjaosat: köyden kuormayksikköä ylhäällä pitävät osat.

normaalit toimintaolosuhteet (etäohjattavat nosturit): tällaisissa olosuhteissa nosturia käytetään sen alkuperäisrakenteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Nosturin käyttäjä ohjaa nosturin toimintaa hallintalaitteilla, joita ei ole kytketty suoraan nosturiin.

ylikuormitus: (katso luku 2-3.2.1.1) nimelliskuormaa suurempi kuorma.

pätevä henkilö: henkilö, joka on kattavan kokemuksen, koulutuksen ja asiantuntemuksen tai asianmukaisen tehtäväkohtaisen tai oppilaitoksen myöntämän todistuksen avulla osoittanut olevansa kykenevä ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät tiettyyn työtehtävään tai aihepiiriin.

lockout/tagout: laitteen merkitseminen tai lukitseminen ennalta määritetyn toimenpideohjeen mukaisesti siten, että energian vapauttaminen estetään.

ensisijainen ylärajalaite: kun tämä päälaite on toiminnassa, se rajoittaa nostoliikettä yläsuunnassa.

köysitys: järjestelmä, jossa köysi kulkee telojen tai köysipyörien kautta.

radan lakaisin: nosturin etupyörien edessä oleva, nosturiin kiinnitetty laite, jolla poistetaan nosturin edessä olevat esteet.

päävaunu: vaunu, johon nosturin käyttäjän ohjaamo on kiinnitetty.

nimelliskuorma (kapasiteetti): nosturin tai nostimen valmistajan määrittämä enimmäiskuorma.

rata: nosturi kulkee pitkin tätä rakennetta, joka muodostuu palkeista, kiskoista, kannattimista, rungosta ja tukirakenteista.

köysipyörä: tavallinen tai uritettu pyörä, jota käytetään köysijärjestelmässä muuttamaan vetovoiman kohdistuspistettä ja suuntaa.