You are here

nosturi, lattiakäyttöinen - nosturi, puolipukki

nosturi, lattiakäyttöinen: nosturin käyttäjä ohjaa tämäntyyppisen nosturin toimintaa käyttämällä nosturiin kiinnitettyä riippuohjainta.

nosturi, sulan materiaalin käsittely: siltanosturin tyyppi, jota käytetään sulan materiaalin kaatamiseen ja kuljettamiseen.

nosturi, pukki: silta, joka kannattaa vaunua (tai vaunuja), on tuettu jäykällä rakenteella kahteen tai useampaan jalkaan, jotka liikkuvat kiinteitä kiskoja tai muuta nosturirataa pitkin. Muilta osin nosturi muistuttaa pitkälti siltanosturia.

nosturi, käsikäyttöinen: tämän nosturityypin liikkumista ohjataan päättymätöntä ketjua vetämällä tai siirtämällä kuormaa tai koukkua manuaalisesti. Myös nosturin nostomekanismia voidaan käyttää samalla tavoin.

nosturi, ulko: pukki- tai siltanosturi, jota käytetään ulkotiloissa ja jota ei voida säilyttää säältä suojatussa tilassa. Vaikka sisätiloihin tarkoitettua nosturia voidaan käyttää satunnaisesti ulkona, sitä ei luokitella ulkonosturiksi.

nosturi, konekäyttöinen: nosturi, jonka käyttövoima on paineilma, sähkö, polttomoottori tai hydrauliikka.

nosturi, polar: pukki- tai siltanosturi, joka voi liikkua ympyrän muotoista rataa pitkin.

nosturi, etäohjattava: nosturi, jonka käyttäjä käyttää siirrettäviä kontrollereita, jotka sijaitsevat käyttöpaikassa, joka ei ole yhteydessä nosturiin.

nosturi, pulpetista käytettävä: nosturi, jonka käyttäjä ohjaa nosturia käyttämällä kontrollereita, jotka ovat liikuteltavalla tai kiinteällä alustalla, valvomossa tai ohjaamossa, joka ei ole nosturin yhteydessä.

nosturi, silta: nosturi, jossa on yhdessä tai useissa kannatinpalkeissa liikkuva silta, jossa on kiinteä tai liikkuva nostomekanismi. Nosturi liikkuu kiinteää ratarakennetta pitkin.

nosturi, puolipukki: pukkinosturi, jonka sillan toista päätä kannattelee päätyvaunu, joka kulkee nostettua rataa tai kiskoa pitkin. Yksi tai useampia kiinteästi kiinnitettyjä, kiinteää rataa tai kiskoa pitkin liikkuvia jalkoja kannattelee nosturin sillan toista päätä.