You are here

Nosturi, valmiustila - kuorma

nosturi, apu

kuorma

Kuva 5  Seinänosturi

nosturi, apu: nosturi, joka ei ole vakituisessa käytössä, vaan sitä käytetään ajoittain ja tarvittaessa.

nosturin käyttö, normaali: käyttö, jossa nosturin kuormitus on alle 85 % nimelliskuormasta ja nostosyklejä on enintään 10 kpl/h (lukuun ottamatta yksittäisiä poikkeuksia).

vastuuhenkilö: työnantajan tai hänen edustajansa valitsema tai määräämä henkilö, joka on pätevä suorittamaan tietyn työtehtävän.

tasapainottaja: jos köysien pituudessa tai venymässä on poikkeama, tämä laite kompensoi eron.

nostoliike: liike, jolla nostetaan tai lasketaan kuorma.

ryömintäpiste: tämä manuaalisen kontrollerin tai siirtoliikkeen pääkytkimen piste pitää jarrun vapautettuna, kun moottoriin ei ole kytketty virtaa. Rullaus on tällöin mahdollista.

luokan I alueet: syttyviä höyryjä tai kaasuja voi olla ilmassa niin paljon, että ne muodostavat alueelle syttyvän tai räjähtävän seoksen.

luokan II alueet: alueella on syttyvää kaasua, mikä tekee alueesta vaarallisen.

luokan III alueet: alueella on helposti syttyviä kuituja tai lentäviä kappaleita, mikä tekee alueesta vaarallisen, vaikka kyseisiä kuituja tai kappaleita ei todennäköisesti ole ilmassa riittävästi, jotta ne muodostaisivat syttyvän seoksen.

rajakytkin: tämä laite rajoittaa liikettä ja kytkeytyy konekäyttöisen nostimen, sillan tai vaunun osan tai liikkeen kytkemänä.

seinänosturi: nosturi, jossa on kannatinrunko ja mahdollisesti vaunu, ja jota rakennuksen pylväät tai seinä kannattelevat. Tämäntyyppinen nosturi liikkua radalla, joka on yhteydessä pylväisiin tai seinään.

koukku, salvalla varustettu: tässä koukkutyypissä on mekaaninen työkalu, jolla suljetaan koukun kita.

nosturin käyttö, raskas: viittaa nosturin normaaliin tai vaativaan käyttöön normaalista poikkeavissa toimintaolosuhteissa.

köysitela: köydet kelataan tämän lieriön muotoisen laitteen ympärille, kun kuormaa nostetaan tai lasketaan.

päätykannatin: pääkannattajien päät yhdistävä rakenne, joka pitää yllä sillan suorakulmaisen muodon.

altistua: joutua kosketuksiin vaarallisen kohteen kanssa eristyksen tai suojauksen puuttumisen vuoksi.

pukkinosturin jalka: tämä rakenneosa on päätykannattimen tai pääkannattajan ja tukijalan välissä.

vaaralliset alueet (luokitus): alue, jossa on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Alueet luokitellaan (katso National Electrical Code, ANSI/NFPA 70) alueella olevien syttyvien nesteiden, kaasujen, höyryjen, kuitujen tai pölyn ominaisuuksien sekä syttyvän pitoisuuden esiintymisen todennäköisyyden perusteella.

nostolaitteet: magneetit, kahmarit ja muut lisälaitteet, joita tarvitaan helpottamaan tietynlaisien kuormien käsittelyä. Näitä laitteita ei köysitetä nostinköysiin. Laitteen paino on huomioitava nimelliskuorman laskennassa.

nosturin käyttö, vaativa: säännöllinen käyttö, jossa nostosyklejä on yli 10 kpl/h tai nosturin kuormitus on 85–100 % nimelliskuormasta.

nostin: laitteita, joilla nostetaan ja lasketaan kuormia.

kuorma: koukkuun tai kuormayksikköön kohdistuva kokonaispaino.