You are here

AKSELI, KIINTEÄ DYNAAMINEN

AKSELI, KIINTEÄ - Päätyvaunuun kiinnitetty akseli, jonka ympärillä pyörä pyörii.

AKSELI, PYÖRIVÄ - Pyörään kiinnitetty akseli, joka on kytketty päätyvaunuun, jossa on laakerointi.

LAAKERIN KÄYTTÖIKÄ - Vierintälaakerin käyttöikäluokitus B-10 tarkoittaa lyhintä hyväksyttyä käyttöikää tunteina koskien 90 prosenttia laakeriryhmästä, jota käytetään määritetyllä nopeudella ja kuormituksella.

LAAKERI, KESTOVOIDELTU - Vierintälaakeri, johon kuuluvat tiivisteet sekä stabiili, hapettumisen estävä rasva, jotka mahdollistavat laakerin toiminnan ilman voitelua vähintään käyttöikäluokituksen B-10 ajan.

YKSIKKÖ, KUORMA - Koukun, leikarin, laakereiden, köysipyörien, tappien ja rungon yhdistelmä, jota kannatellaan nostinköysillä. "Lyhyessä" kuormayksikössä koukku ja köysipyörät on kiinnitetty samaan palkkiin, jota kutsutaan leikariksi. "Pitkässä" kuormayksikössä koukku ja köysipyörät on kiinnitetty erillisiin palkkeihin. (Köysipyörien tukirakennetta kutsutaan köysipyörätapiksi ja koukun tukipalkkia saranatapiksi.)

YKSIKKÖ, YLÄPUOLINEN - Köysipyörien, laakereiden, tappien ja rungon kiinteä kokonaisuus, joka on kiinnitetty vaunun poikkirakenteisiin ja joka tukee köysillä kuormayksikköä ja siihen kiinnitettyä kuormaa.

NOSTOVAUNU - Lyhyen päädyn vaunu, joka on kiinnitetty yhden pääkannattajan päähän (tai yhdystukeen, mikäli kannattajassa on useita nostovaunuja). Tämän tyyppistä päätyvaunua käytetään, kun radan rakenteen vuoksi nosturissa on oltava enemmän kuin neljä pyörää.

NOSTOVAUNU, TASAPAINOTTAVA - Lyhyen päädyn vaunu, joka on joustavasti kytketty yhteen pääkannattajaan (tai yhdystukeen) tapilla, jonka varassa vaunu voi kääntyä ja tasapainottaa kuorman vaunun kahden pyörän välillä. Tässä rakenteessa käytetään hyvin jäykkää päätytankoa pääkannattajien välillä.

NOSTOVAUNU, KIINTEÄ - Lyhyen päädyn vaunu, joka on kiinnitetty yhteen pääkannattajaan jäykällä rakenteella. Palkkien välissä käytetään joustavaa päätytankoa, mikä mahdollistaa pyörien kuorman tasapainottamisen palkkien kiertymisen ja päätytangon jouston avulla.

JARRU, PYÖRREVIRTA - Laite, joka säätää kuorman nopeutta nosto- tai laskusuunnassa moottoria kuormittamalla. Tämä kuorma muodostetaan magneettikentillä, jotka saadaan aikaan staattorikäämitykseen johdetulla tasaviralla sekä roottorin indusoidulla virralla.

JARRU, PYSÄKÖINTI - Sillan tai vaunun kitkajarru, joka kytkeytyy automaattisesti, jos nosturin virransyöttö katkeaa.

Kaarevuus - Palkkien loiva, ylöspäin suuntautuva kaarevuus, joka kompensoi osaltaan taipumaa, jonka nimelliskuorma ja nosturin osien paino aiheuttavat.

VAPAA TILA - Vähimmäisetäisyys nosturin osien ja lähimpänä olevan esteen välillä.

KONTROLLOITU JARRUTUS - Menetelmä, jossa kuorman laskunopeutta säädetään poistamalla energiaa liikkuvasta kuormasta tai kohdistamalla energiaa vastakkaiseen suuntaan.

VASTAMOMENTTI - Nopeudensäätömenetelmä, jossa moottorin virransyötön napaisuus tai vaihejärjestys käännetään, jolloin muodostuu moottorin pyörimissuuntaan nähden vastakkainen momentti.

DYNAAMINEN - Nopeudensäätömenetelmä, jossa moottoria käytetään generaattorina ja energia johdetaan vastuksiin.