You are here

PYÖRREVIRTA KISKOVÄLI

PYÖRREVIRTA - Nopeuden säätö- tai alennusmenetelmä, jossa kuormajarruna käytetään sähköistä induktiota.

MEKAANINEN - Nopeuden säätö- tai alennusmenetelmä, jossa hyödynnetään kitkaa.

REGENERATIIVINEN - Säätömenetelmä, jossa moottorin tuottama sähköenergia syötetään takaisin sähköverkkoon.

KONTROLLERI - Laite tai laiteryhmä, joka ohjaa siihen kytkettyyn moottoriin syötettävää virtaa ennalta määritetyllä tavalla.

KONTROLLERI, MANUAALINEN - Ohjain, jonka kaikki perustoiminnot suoritetaan laitteilla, joita käytetään käsin.

OHJAUSTAULU - Sähköisien (magneettisien tai staattisien) komponenttien kokoonpano, joka ohjaa virran kulkua moottoriin ja sieltä pois pääkytkimen, painikeohjaimen tai kauko-ohjausyksikön signaalien mukaisesti.

PALSTALEVY - Kotelopalkin ylä- tai alalevy.

NOSTURI, KUUMAN SULAN MATERIAALIN KÄSITTELY (VALUSENKKA) - Siltanosturi, jota käytetään sulan materiaalin kuljetukseen tai kaatamiseen.

NOSTURI, PUKKI, ULKOVARASTO - Erityinen pukkinosturityyppi, jossa on pitkä jänneväli ja pitkät jalat. Tätä nosturityyppiä käytetään yleensä irtotavaran, kuten malmin, hiilen, kalkin tai hiekan varastoinnissa. Tällaisessa nosturissa on tavallisesti yksi tai kaksi ulokerakenteista pääkannatinta.

RYÖMINTÄNOPEUS - Hyvin hidas, tasainen, jatkuva ja kiinteä nostimen, vaunun tai sillan liikkumisnopeus, tavallisesti 1–10 % normaalista täyden kuormituksen nopeudesta.

KRIITTINEN KUORMA - Yhdysvaltain ydinvoimasääntelykomitean määritelmän mukaisesti kriittinen kuorma tarkoittaa kuormaa, jonka mittaluokka tai laatu on sellainen, että tietyissä olosuhteissa pudotettuna kyseinen kuorma voi aiheuttaa vaurion, joka voi johtaa radioaktiivisuuden kohoamiseen yli sallitun tason tai haitata laitoksen turvallista alasajoa.

TAIPUMA, PYSYVÄ KUORMA - Nosturin pääkannattajan pystysuuntainen siirtymä, joka aiheutuu pääkannattajan omasta sekä siihen pysyvästi kiinnitettyjen osien, kuten kävelysiltojen, käyttömekanismin, moottorin ja ohjaustaulujen, painosta. Pysyvän kuorman aiheuttama taipuma kompensoidaan kokonaan palkin kaarevuudella.

TAIPUMA, MUUTTUVA KUORMA - Nosturin pääkannattajan pystysuuntainen siirtymä, joka aiheutuu vaunun painosta ja nimelliskuormasta.

JÄYKISTYSLEVY - Palkkiristikoiden välissä oleva pystysuuntainen levy (tai kanava), joka tukee ylempää palstalevyä ja siltakiskoa sekä siirtää vaunun pyörien kuormituksen ristikoihin. Katso luvun VII osan A kuva 44.

RYÖMINTÄPISTE - Liikealueen piste, jossa sähköjarru vapautetaan kytkemättä virtaa moottoriin.

KÄYTTÖYKSIKKÖ - Moottorin ja vaihteiston yhdistelmä, jolla liikutetaan siltaa tai vaunua.

PÄÄTYVAUNU - Rungosta, pyöristä, laakereista, akseleista ja muista vastaavista osista koostuva kokonaisuus, joka tukee pääkannattajia tai vaunun poikkirakenteita.

ALTISTUNUT - Mahdollisen tahattoman kontaktin kohteena oleminen (koskee vaarallisia kohteita, joita ei ole suojattu tai eristetty asianmukaisesti).

POIKKEAMISKULMA - Köyden ja telan tai köysipyörän uran välinen kulma köyden sekä telan tai köysipyörän akselin suuntaisella tasolla. Katso luvun VIII osan B kuva 90.

KÄVELYSILTA - Kaiteilla ja varvassuojilla varustettu kulkutie, joka on kiinnitetty siltaan tai vaunuun sinne kulkemista varten.

KISKOVÄLI - Siltakiskojen keskilinjojen välinen vaakasuuntainen etäisyys.