You are here

PÄÄKANNATTAJA - KANNATINKISKO

PÄÄKANNATTAJA - Nosturin vaakasuuntainen, kohtisuorassa rataan nähden oleva pääpalkki, joka tukee vaunua ja jota päätyvaunut tukevat.

KANNATTAJA, KÄYTÖN (PALKKI "A"/"G1") - Pääkannattaja, johon sillan moottori ja vaihteistot on kiinnitetty. Nostureissa, joissa on käyttöyksikkö kussakin palkissa, tämä on palkki, johon ohjaustaulut ja/tai ohjaamo on kiinnitetty.

KANNATTAJA, VAPAA (PALKKI "B"/"G2") - Pääkannattaja, johon ei ole kiinnitetty sillan käyttöyksikköä, mutta jossa tavallisesti ovat sillan johtimet.

KANNATTAJA, NOSTURIRADAN - Vaakasuuntainen palkki, joka on kiinnitetty rakennuksen pylväisiin. KANNATTAJA, APU (ULOKE)- Kiinteä tai ristikkorakenteinen lisäpalkki, joka on sijoitettu pääkannattajien suuntaisesti kannattamaan kävelysiltoja, ohjaustauluja, käyttäjän ohjaamoa ja muita komponentteja, vähentäen niiden aiheuttamia vääntövoimia.

NOSTIN, APU - Lisänostinyksikkö, joka yleensä suunniteltu kevyempien kuormien käsittelyyn päänostinta suuremmalla nopeudella.

NOSTIN, PÄÄ - Pääasiallinen nostinmekanismi, jolla nostetaan ja lasketaan nosturin pääkuormaa.

KOUKUN LÄHESTYMISMITTA, PÄÄ - Koukun keskilinjan ja rakennuksen päätyseinän (tai pylväiden) välinen vähimmäisetäisyys vaakasuunnassa radan suuntaisesti.

KOUKUN LÄHESTYMISMITTA, SIVU - Pää- tai apukoukun keskilinjan ja radan kiskon keskilinjan välinen vaakasuuntainen vähimmäisetäisyys kohtisuorassa rataan nähden.

SYKÄYS (SYKÄYSAJO) - Katso "nykiminen". Termiä käytetään usein virheellisesti kuvaamaan "ryömintänopeutta" (katso kyseisen termin selite).

NYKIMINEN (SYKÄYS) - Koukun, vaunun tai sillan liikuttaminen lyhyin, jaksoittaisin liikkein käyttämällä kontrolleria hetkellisesti.

VASEN PUOLI - Viittaa osiin tai mittoihin raiteiden keskilinjan vasemmalla puolella, nosturin käyttöyksikön kannattajasta päin katsottuna.

NOSTO (KOUKUN SIIRTYMÄ) - Koukun pystysuuntainen liikealue, joka riippuu köyden pituudesta ja/tai köysitelan urien lukumäärästä.

RAJAKATKAISIJA - Sähköinen laite, joka katkaisee virtapiirin, kytkee uuden virtapiirin tai kytkee varoituksen sillan, vaunun tai nostimen liikkeen perusteella.

KUORMA, PYSYVÄ - Nosturin osaan kohdistuva kuorma, joka pysyy kiinteässä sijainnissa kuormitettuun rakenteeseen nähden.

KUORMA, MUUTTUVA - Kuorma, joka liikkuu kuormitettuun rakenteeseen nähden tai jonka suuruus vaihtelee. Vaunuun kohdistuva muuttuva kuorma koostuu nimelliskuormasta sekä yksikön painosta. Sillan muuttuva kuorma koostuu nimelliskuormasta ja vaunun painosta.

KUORMA, NIMELLIS - Suurin staattinen pystysuuntainen kuorma, jonka nostamiseen nosturi tai nostin on suunniteltu.

KUORMAUSYKSIKKÖ, VAELTAVA - Ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa nostimen portaattoman käytön nosto- ja laskusuunnassa nopeudella, joka on noin 40 % täydestä nopeudesta. Lisäksi ohjausjärjestelmä mahdollistaa kuorman pitämisen paikallaan hyvin lyhyen aikaa, kun kannatusjarru vapautetaan.

PÄÄKYTKIN- Manuaalisesti käytettävä laite, joka katkaisee sähköisen ohjausyksikön kontaktoreiden ja/tai apulaitteiden virransyötön.

KANNATINKISKO - Kaiteeseen tai palkkiin kiinnitetty vaakasuuntainen rakenne, joka tukee liikkuvia kannattimia, joihin johtimet on kiinnitetty festoon-järjestelmänä. Festoon-järjestelmän johtimilla siirretään virta sillasta vaunuun tai sillasta riippuohjaimeen.