You are here

YLIKUORMITUS - PYÖRIEN KUORMA, VAUNU

YLIKUORMITUS - Koukkuun kohdistuva voima, joka on nimelliskuormaa suurempi.

HALKAISIJA - Telan tai köysipyörän keskipisteen kautta mitattu etäisyys telan tai köysipyörän ympärillä olevan köyden keskipisteestä keskipisteeseen.

VASTAKENTTÄ - Kontrollerin käyttäminen siten, että moottorin linjajännitteen napaisuus tai vaihejärjestys käännetään, ennen kuin moottorin pyörintä lakkaa. Näin muodostetaan hidastava, vastakkaissuuntainen momentti.

VASTAKENTTÄRELE - Sillan tai vaunun ohjaustaulussa käytettävä virtarele, joka mittaa vaihtosähkömoottorin toisiopiirin virran ja rajoittaa moottorin vastakkaissuuntaisen väännön ensimmäiseen raja-arvoon, kunnes moottorin pyörintä on pysähtynyt. Tasavirtajärjestelmässä kyseinen rele suorittaa saman tehtävän muodostamalla patentoidun tunnustelupiirin sähkömoottorin ankkurissa.

KISKOT, SILLAN - Rata, jota pääkannattajat tukevat ja jota pitkin vaunu liikkuu.

KISKOT, NOSTURIRADAN - Rata, jota nosturiradan palkit tukevat ja jota pitkin nosturi liikkuu.

OIKEA PUOLI - Viittaa osiin tai mittoihin raiteiden keskilinjan oikealla puolella, nosturin käyttöpuolen kannattimeen päin katsottuna.

TOISIOJÄNNITE - Indusoitu tyhjäkäyntijännite vaihekäämiroottorisen epätahtimoottorin roottorissa, kun moottori ei pyöri, mitattuna liukurenkaista, kun staattorin käämitykseen on kytketty nimellisjännite.

AKSELI, POIKITTAIS (VETOAKSELI) - Sillan läpi kulkeva akseli, joka välittää voiman moottorilta sillan päissä oleville pyörille.

SIVUVETO - Nostimen köyden sivuttaissuuntaan kohdistuva veto, kun nostimen köysiä ei käytetä suoraan pystysuunnassa.

RAIDEVÄLI - Radan kiskojen keskikohtien välinen vaakasuuntainen etäisyys.

PALAUTUSJOUSI - Manuaalisessa kontrollerissa, pääkytkimessä tai painonapissa käytettävä komponentti, joka palauttaa kyseisen laitteen vapauttamisen jälkeen automaattisesti neutraaliin asentoon.

MOMENTTI, LÄHTÖ - Pienin vääntömomentti, jonka oikosulkumoottori kehittää levossa ollessaan, kaikissa roottorin asennoissa, kun nimellisjännite kytketään moottoriin nimellistaajuudella. Ei koske vaihekäämiroottorisia epätahtimoottoreita.

MOMENTTI, KRIITTINEN - Suurin vääntömomentti, jonka oikosulkumoottori tai vaihekäämiroottorinen epätahtimoottori muodostaa ilman äkillistä nopeuden laskua, kun nimellisjännite kytketään moottoriin nimellistaajuudella.

MOMENTTI, TÄYDEN KUORMITUKSEN - Sähkömoottorin (vaihto- tai tasavirtamoottorin) muodostama vääntömomentti nimellisteholla ja täyden kuormitusnopeuden nimellisarvolla.

MOMENTTI, MINIMI - Pienin vääntömomentti, jonka oikosulkumoottori tai vaihekäämiroottorinen epätahtimoottori muodostaa kiihdytettäessä moottori levosta kriittisen vääntömomentin pyörimisnopeuteen. Oikosulkumoottoreissa, joissa jättämä on 8 % tai enemmän, minimimomentti, kriittinen momentti ja käynnistymismomentti ovat yhtä suuret ja esiintyvät, kun pyörimisnopeus on 0.

YKSIKÖIDEN TÖRMÄYS - Tahaton fyysinen kontakti kuormayksikön ja yläpuolisen yksikön tai muun vaunun osan välillä.

PYSTYLEVY - Pystysuuntainen levy, joka yhdistää palkin ylä- ja alalaipat tai palstalevyt.

RAIDEVÄLI - Sillan tai vaunun uloimmaisien renkaiden keskikohtien välinen etäisyys kiskon suuntaisesti mitattuna.

PYÖRIEN KUORMA, SILTA - Pystysuuntainen voima (ilman iskua), joka kohdistuu yksittäiseen sillan pyörään ja joka koostuu nimelliskuormasta sekä vaunun ja sillan painosta, kun vaunu on sijoitettu sillalla siten, että kuormitus on suurin mahdollinen.

PYÖRIEN KUORMA, VAUNU - Pystysuuntainen voima (ilman iskua), joka kohdistuu yksittäiseen vaunun pyörään ja joka koostuu nimelliskuormasta ja vaunun painosta.