You are here

Yhteystietoja koskeva tietosuojailmoitus

Voimaantulopäivä: 17.10.2017

Sinua, yritystäsi, transaktioitasi, tuotteitasi tai palveluasi koskevien tietojen suojaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Seuraavassa kerrotaan jatkuvasta sitoumuksestamme henkilötietojen käsittelemiseen luottamuksellisesti ja niiden suojaamiseen sekä henkilötietojen käsittelykäytännöistä liiketoiminnassamme. Henkilötietoja käsitellään kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Kun edustat asiakasta tai alihankkijaa ja olet tekemisissä kanssamme (esim. käytät tai ostat tuotteita tai palveluja tai myyt meille tuotteita tai palveluja) (”liiketoiminta”), tästä yhteystietoja koskevasta tietosuojailmoituksesta (”tietosuojailmoitus”, ”ilmoitus”) löydät yleistä tietoa henkilötietojesi (”yhteystiedot”) käsittelystä. 

Konecranes-konserni käsittelee yhteystietoja kahdessa eri henkilötietorekisterissä. Toinen sisältää asiakkaiden yhteystiedot ja toinen alihankkijoiden yhteystiedot. Täältä löydät tarkempia lisätietoja näihin tiedostoihin sovellettavasta tietosuojasta ja yhteystietojen käsittelystä:

Jos tietosuojaselosteiden ja tämän tietosuojailmoituksen sisältämät tiedot poikkeavat toisistaan, tietosuojaselosteessa mainitut tiedot pätevät.

Lue tämä tietosuojailmoitus huolellisesti ennen liiketoiminnan aloittamista. Sitoutumalla liiketoimintaan ja/tai lähettämällä (suoraan tai epäsuoraan) yhteystietoja liiketoimintaan liittyen ymmärrät, että yhteystietojasi käsitellään tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa odotamme, että keskeytät välittömästi liiketoiminnan etkä anna tai lakkaat antamasta yhteystietojasi Konecranes-konsernille. Huomaa kuitenkin, että yhteystietojen puuttuminen voi kokonaan tai osittain estää meitä toteuttamasta liiketoimintaa.

Käytetyt tiedonkeruumenetelmät

Liiketoiminnan harjoittaminen voi edellyttää, että luot henkilökohtaisen käyttäjätilin, jolloin sinun on annettava meille perusyhteystiedot. Liiketoiminnasta riippuen on myös mahdollista, että kaikki tai osa yhteystiedoista kerätään sinulta interaktiivisesti (esim. myyntikokouksessa tai puhelimitse) ilman tietokonepohjaista tietojärjestelmää.

Sen lisäksi, että yhteystietoja kerätään henkilökohtaisesti, yhteystietoja saatetaan kerätä myös työnantajaltasi (tai kollegoiltasi tai esimiehiltäsi) tai omilta työntekijöiltämme tai muilta konsernille palveluita tarjoavilta henkilöiltä.

Lisäksi jos käytät liiketoiminnan aikana IT-järjestelmiämme tai -portaalejamme, saatamme automaattisesti jäljittää tiettyjä yhteystietoja, kuten IP-osoitteen, vierailun lähteen ja käytetyn verkkoselaimen tyypin, jo ennen edellä mainittujen yhteystietojen pyytämistä.

Kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Perusyhteystietoja ovat yleensä nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, asuinmaa, puhelinnumero ja (mahdollisen) työnantajayrityksen nimi.

Lisäksi saatamme kerätä muun tyyppisiä yhteystietoja, joita tarvitaan kyseessä olevassa liiketoiminnassa. Tarkempaa tietoa yhteystietojen tyypeistä ja käsittelystä on tietosuojaselosteissa.

Säilytämme yhteystietoja yleensä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten sallimissa rajoissa enintään kymmenen (10) vuotta viimeisen sinuun liittyvän liiketoiminnan päättymisen jälkeen. Joskus yhteystietoja voi olla tarpeen säilyttää pidempään oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai sisäisen tutkimustemme suorittamiseksi. Pidempi säilytysaika on perusteltu velvoitteidemme täyttämiseksi tai tarpeen esimerkiksi tuote- ja palvelutakuiden vuoksi sekä mahdollisten riita-asioiden todistustaakan vuoksi.

Tietojenkeruun ja -käsittelyn tarkoitukset

Yhteystietojen ensisijaisia keruu- ja käyttötarkoituksia ovat liiketoiminnan toteuttaminen sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen. Lisäksi yhteystietoja saatetaan käyttää viestintätarkoituksiin.  Saatamme esimerkiksi antaa lisätietoja tuotteista ja palveluista tai muista vastaavista aiheista. Tiedot saattavat sisältää mainontaa sähköisen suoramarkkinoinnin muodossa tai muuten. Jos suoramarkkinointi sisältyy liiketoimintaan, otamme huomioon suojatoimia koskevat erityisvaatimukset ja tarjoaa muun muassa mahdollisuuden poistua markkinointilistaltamme. Saatamme käyttää yhteystietoja myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin, kuten IT-järjestelmien ja liiketoimintaprosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Kaikki yhteystietojasi koskevat käsittelytarkoitukset on selitetty yksityiskohtaisesti tietosuojaselosteissa.

Pyrimme aina varmistamaan yhteystietojen käsittelyn tehokkuuden ja turvallisuuden käyttötarkoituksesta riippumatta. Tähän sisältyy liiketoiminnan jatkuva kehittäminen tuotteiden ja palvelujen korkean laadun, laajempien käyttömahdollisuuksien ja saatavuuden takaamiseksi.

Yhteystietojen käsittelyn lainmukaisuus

Yhteystietojen käsittely perustuu yleensä ja ensisijaisesti rekisterinpitäjien oikeutettuun etuun. Yhteystietojen määriteltyjen käyttötarkoitusten sekä rekisterinpitäjien ja rekisteröityjen välisen suhteen perusteella rekisterinpitäjien ensisijainen oikeutettu etu on mahdollisuus harjoittaa perusteltua ja oikeutettua liiketoimintaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Joidenkin rekisteröityjen kohdalla yhteystietojen käsittely perustuu toissijaisesti suoraan tai epäsuoraan sopimussuhteeseen.

Yhteystietojen julkistaminen ja siirtäminen

Yhteystietoja ei yleensä luovuteta (käsiteltäväksi itsenäisesti muihin käyttötarkoituksiin) konsernimme ulkopuolelle. Joissakin tilanteissa saatamme lain nojalla antaa yhteystietoja, jos tuomioistuin, poliisi tai muu lainvalvontavirasto pyytää niitä. Yhteystietoja saatetaan kuitenkin siirtää tytäryhtiöillemme tai kolmansille osapuolille (esim. alihankkijoille), jotka käsittelevät yhteystietoja konsernin puolesta tässä tietosuojailmoituksessa ja tietosuojaselosteissa kuvailtuihin tarkoituksiin. Yhteystietoja ei siten siirretä konsernin hallinnasta.  

Teknisistä ja käytännön syistä yhteystietoja saatetaan käsitellä muissa maissa kuin sinun asuinmaassasi, kuten esimerkiksi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (sis. Sveitsi) ulkopuolella. Maissa, joihin yhteystietoja siirretään tai joissa yhteystietoja käsitellään, saatetaan soveltaa erilaisia tietosuojastandardeja kuin sinun asuinmaassasi. Kaikissa näissä tapauksissa yhteystietoja käsitellään kuitenkin sovellettavien lakien (esim. EU:n komission vakiosopimuslausekkeiden) ja konsernimme tietojenkäsittelykäytäntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

Saatamme myös jakaa yhteystietoja liiketoimintojemme ostajalle tai mahdolliselle ostajalle.

Saatamme tarjota valikoitujen kolmansien osapuolten käyttöön tilastotietoja asiakkaistaan, myynnistään, verkkoliikenteestä ja muista liiketoimintaan liittyvistä seikoista, mutta nämä tilastot eivät sisällä yhteystietoja.

Tietoturva

Valitettavasti tietojen siirtäminen internetin kautta ei ole täysin turvattua. Emme voi täysin taata konsernille siirrettyjen yhteystietojen tietoturvaa, ja siirto tapahtuu aina sinun omalla vastuullasi. Vastaanotettuamme tiedot noudatamme tiukkoja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä asiattoman ja laittoman yhteystietoihin käsiksi pääsyn, tietojen muuttamisen ja tietojen käytön kieltämisen ehkäisemiseksi.

Evästeiden käyttö

Saatamme aika ajoin tallentaa tietokoneellesi tietoja, joiden avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Tällaisia tietoja kutsutaan yleisesti evästeiksi. Tavallisesti evästeiden avulla voidaan kerätä määrättyjä tietokoneeseen liittyviä tietoja, kuten IP-osoite, tietokoneen käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja linkittävien sivustojen osoitteet. Evästeiden tarkoituksena on parantaa liiketoiminnan käytettävyyttä ja laatua. Evästeistä kerrotaan tarkemmin erillisessä evästeitä koskevassa ilmoituksessa (edellä ja jäljempänä mainitut viittaukset tietosuojailmoitukseen kattavat myös evästeitä koskevan ilmoituksen, ellei muuta erikseen mainita). Jos tämän tietosuojailmoituksen, tietosuojaselosteen ja evästeitä koskevan ilmoituksen sisältämät tiedot poikkeavat toisistaan, evästeitä koskevassa ilmoituksessa mainitut tiedot pätevät.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa:

  • vastustaa yhteystietojesi käsittelyä
  • poistaa itsesi markkinointiviestien (ml. sähköinen suoramarkkinointi), mielipidekyselyjen tai markkinatutkimusten vastaanottajaluettelosta.

Sinulla on lisäksi oikeus milloin tahansa:

  • saada pääsy yhteystietoihisi 
  • tarkistaa yhteystietojesi oikeellisuus
  • pyytää puutteellisten, virheellisten ja vanhentuneiden yhteystietojen korjaamista tai poistamista
  • tietyissä tilanteissa rajoittaa yhteystietojesi käsittelyä
  • tietyissä tilanteissa tulla unohdetuksi
  • saada meille antamasi yhteystiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely on tarpeen tekemäsi sopimuksen täyttämiseksi, sekä
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkempia tietoja oikeuksista löytyy tietosuojaselosteesta. Oikeuksiensa käyttämiseksi sinun on otettava yhteyttä alla tai tietosuojaselsoteissa mainittuun yhteyshenkilöön.

Muut verkkosivustot

Liiketoimintaan liittyvät tietolähteet saattavat aika ajoin sisältää linkkejä yhteistyökumppaneinamme toimivien verkostojen, mainostajien ja tytäryhtiöiden verkkosivustoihin. Jos siirryt linkkien kautta näille verkkosivustoille, huomioi, että nämä sivustot ovat erillisiä sivustoja, jotka eivät kuulu tämän ilmoituksen tai muiden konsernimme tietosuojakäytäntöjen piiriin, vaan ne toimivat omien tietosuojakäytäntöjen, ilmoitusten tai vastaavien asiakirjojen mukaisesti. Emme vastaa näistä käytännöistä tai vastaavista ilmoituksista tai niiden puuttumisesta tai kyseisten verkkosivustojen käytöstä. Tarkista sivustojen käytännöt, ilmoituksen ja/tai muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat ennen yhteystietojen antamista näissä sivustoissa.

Tähän ilmoitukseen tehtävät muutokset

Ilmoitukseen voidaan aika ajoin tehdä muutoksia. Myös liiketoiminnan käyttöä voidaan muuttaa tai pääsy siihen voidaan peruuttaa milloin tahansa tai ilman ilmoitusta. Suosittelemme, että tarkistat tämän ilmoituksen ja siihen mahdollisesti tehdyt muutokset säännöllisesti.

Konecranes-konsernin vastuu ja yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjät ovat Konecranes Oyj, joka on suomalainen osakeyhtiö (Y-tunnus on 0942718-2) ja Konecranes-konsernin yhtiöiden emoyhtiö, sekä Konecranes Global Corporation (Y-tunnus 2711339-8) (myös Konecranes, me, meitä, meidän edellä ja alla). Yleinen vastuu ja yhteystietojen päähallintavastuu on Konecranes Oyj:llä. Konecranes Global Corporation vastaa yhteystietojen siirtämisestä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle sekä keskitetystä IT-alihankinnasta. Muut Konecranes-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla henkilötietojesi käsittelijöitä rekisterinpitäjien puolesta.

Jos haluat ottaa yhteyttä Konecranes-konserniin tietosuojaan liittyvissä asioissa, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen data.protection(at)konecranes.com.

Yhteystiedot (sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot) muita liiketoiminnan tietosuojaan liittyviä asioita koskien on mainittu tietosuojaselosteissa.

Australiaa koskeva liite:

Voimaantulopäivä: 13.9.2017

Liite täydentää yhteystietoja koskevaa tietosuojailmoitusta ja sisältää Australian lainsäädäntöön perustuvia lisäsäännöksiä.

  • Yhteystietojen luovuttaminen ja siirtäminen Yhteystietojasi voi kerätä, käyttää, käsitellä, antaa, siirtää tai tallentaa pääasiassa Australiassa ja Suomessa toimiva palveluntarjoaja, mutta Konecranes-konsernin globaalin toiminnan vuoksi tietoja voi käsitellä satunnaisesti myös tietosuojaselosteissa luetelluissa maissa toimiva palveluntarjoaja.