You are here

Nosturit jätteen ja biomassan käsittelyyn

Useat uusiutuvan energiantuotannon prosesseissa käytettävät nosturit ovat suoraan osana varsinaista energiantuotantoa. Nostolaitteiston seisonta-aikojen pitää jäädä mahdollisimman lyhyiksi, jotta tärkeä energiantuotanto jatkuu keskeytyksettä.